Oferta dla szkół

12166968 849947981769836 45474184 n

 

„Nauka geografii wkracza we wszystkie prawie gałęzie pracy ludzkiej: tak jak w szkole nie ma przedmiotu, który by nie wiązał się ściśle, a nawet koniecznie z nauką geografii, tak w życiu codziennym nie ma zajęcia, w którem by wiadomości, rozumowania i metody geograficzne nie mogły przynieść dużo posiłku i korzyści. Nic w tym dziwnego: nauka ta bowiem opiera się z natury rzeczy na materiałach bardzo różnorodnych, posiada charakter w wysokim stopniu syntetyczny i w każdym ze swych działów styka się z przedmiotami właśnie w szkole i w życiu najważniejszymi – z ziemią martwą, z przyrodą żywą i z człowiekiem. Tu tkwi źródło wielkiego znaczenia wychowawczego, jako też praktycznego nauki geografii.” 
-Ludomir Sawicki
 

Jako studenci geografii oraz Członkowie Studenckiego Koła Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego, chcemy zaszczepiać w uczniach zamiłowanie do nauk o Ziemi. Oferujemy im naszą wiedzę, o którą sami jesteśmy wzbogacani w czasie studiów.


Jako Koło Naukowe, organizujemy różnego typu zajęcia - warsztaty, pokazy, czy wykłady dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, a także dla młodzieży. Zajęcia prowadzimy na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie lub w placówce, która wyrazi taką chęć. Możemy przeprowadzić je również w salach, jak i na powietrzu (w zależności od warunków atmosferycznych). Poziomy spotkań przygotowujemy w zależności od wieku uczestników. Tematy oraz miejsce odbycia się zajęć, są wcześniej ustalane z opiekunami grup. Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą dydaktyczną zapraszamy do współpracy.


Koordynator ds. dydaktyki: Dominika Wysocka
Numer kontaktowy: 512 703 077