Aktualności

Podsumowanie 39. Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów

W dniach 21-22.10.2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbył się  39. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów pod hasłem "One Geography - Jedna Geografia". Wydarzenie było połączone z Jubileuszem 70-lecia Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Adama Malickiego UMCS, które pełniło rolę organizatora Zjazdu.

 

Zjazd rozpoczęto Sesją Jubileuszową, której przewodniczyła prezes SKNG – Alicja Sulima. Nastąpiło uroczyste przywitanie uczestników i gości specjalnych oraz otwarcie konferencji w ramach 39. Zjazdu. Podczas części Jubileuszowej głos zabrali: Prorektor ds. Kształcenia UMCS dr hab. Alina Orłowska oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. UMCS, który wręczył na ręce obecnego prezesa Koła Naukowego Geografów list gratulacyjny. Następnie odbyły się wystąpienia osób ściśle związanych z działalnością SKNG: dr Krystyny Harasimiuk – byłej prezes SKNG, dr Andrzeja Wiślińskiego – byłego członka SKNG i Mateusza Kapitana – aktualnego członka SKNG. Głos zabrali również prof. dr hab. Jan Buraczyński – najstarszy były prezes SKNG, Marian Majczyna – były członek SKNG, a także prezes Koła Naukowego Geografów z Torunia – Barbara Skorupka. Jubileusz 70-lecia Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Adama Malickiego uwieńczono słodkim poczęstunkiem pod postacią jubileuszowego tortu.

W ramach późniejszego harmonogramu konferencji studenckiej odbyły się trzy sesje referatowe wraz z panelami dyskusyjnymi oraz sesja posterowa, w których wzięli udział przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych Geografów z kilku ośrodków naukowych w Polsce.

Na pierwszą z sesji referatowych składały się wystąpienia Łukasza Kubisiaka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pt. „Czynniki kształtujące reżim hydrologiczny rzek w Mongolii” oraz Łukasza Omelczuka i Dominiki Wysockiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. „Wpływ ruchu turystycznego na wybrane właściwości wód Jeziora Białego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim”.

 Podczas kolejnej, drugiej sesji referatowej została przedstawiona praca Joanny Piekarskiej oraz Artura Żyto z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. „Turystyka na obszarach chronionych – szansa czy zagrożenie?”, Anny Pieńczewskiej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pt. „Czego możemy dowiedzieć się badając węgle drzewne – metodyka badań w makroskopowej analizie węgli drzewnych”, a także Agnieszki Ciuł z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. „Zastosowanie metod fotogrametrycznych programu Agisoft PhotoScan do prezentacji i wizualizacji wybranych form rzeźby”.

Trzecia i ostatnia sesja referatowa objęła wystąpienia Marty Namysłowskiej i Magdaleny Małachowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. ”Wolin: miasto przyjazne starzeniu?”, Kamila Kapa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. „Świadomość ekologiczna młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu radzyńskiego”, Tomasza Gabrysia z Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Wpływ podziałów historycznych na przestrzenne zróżnicowanie poparcia – rzeczywistość czy fikcja?” oraz Wiktorii Popławskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Tożsamość lokalna i regionalna mieszkańców obwodu zakarpackiego na Ukrainie”.

Etapem kończącym konferencje była sesja posterowa, podczas której zaprezentowano cztery postery. Sesję rozpoczęto posterem Barbary Skorupki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pt. „Nadanie nowych walorów estetycznych i użytkowych patio przy Wydziale Nauk o Ziemi”. Następnie zostały omówione postery Magdaleny Pawłowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. „Stężenie pyłu zawieszonego PM 2.5 i PM 10 w Krakowie a zdrowie człowieka”, a także Dominiki Wysockiej i Bernadety Smolak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pt. „Wpływ powodzi na zmiany jakości wód powierzchniowych, na przykładzie powodzi w dolinie Wisły w 2010 roku”.  Sesję zakończono posterem prezes Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Adama Malickiego - Alicji Sulimy, pt. „Wykorzystanie danych LiDAR w planowaniu przestrzennym na przykładzie doliny Bystrzycy na terenie miasta Lublin”.

W sobotę 22 października, dla uczestników 39. Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów zorganizowano wyjazd terenowy. Zaproszeni studenci odwiedzili wówczas Wąwolnicę, wąwozy w Parchatce, Kazimierz Dolny oraz podziwiali przełom Wisły
z punktu widokowego w Mięćmierzy.

Zjazd zakończył się nagrodzeniem laureatów konkursu na najlepszy referat i poster: w części referatowej 1. miejsce otrzymała Wiktoria Popławska, zaś w części posterowej 1. miejsce zdobyły Bernadeta Smolak i Dominika Wysocka. Podczas oficjalnego zakończenia wybrano również organizatora 40. Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów, którym zostało Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Stanisława Pawłowskiego w Poznaniu.

 

Galeria zdjęć z konferencji: http://fotoagata.eu/2016_zjazd.php