LOGOTYP ZJAZD02

Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów
to wydarzenie odbywające się co roku w innym ośrodku akademickim w Polsce. 

Nadrzędnym celem Zjazdów jest poszerzanie wiedzy geograficznej, dzięki organizowanym w tym czasie konferencjom, a także integracja Studenckich Kół Naukowyh Geografów z całej Polski. 

W tym roku to właśnie SKNG UMCS ma szczęście organizować
39. edycję Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich geografów!

plakat Zjazd